Leeftijden

Voor de leeftijd van cliënten voor een piercing gelden de volgende regels:

  • Kinderen onder de 12 jaar komen niet in aanmerking voor een piercing.
  • Jongeren tussen de 12 en de 16 jaar komen in aanmerking voor alle piercings met uitzondering van genitale piercings. De jongeren moeten in alle gevallen begeleid worden door hun wettelijke vertegenwoordiger die ook het toestemmingsformulier moet ondertekenen.
  • Meisjes tussen de 12 en 16 jaar komen niet in aanmerking voor een tepelpiercing. Jongens tussen de 14 en 16 jaar komen hier wel voor in aanmerking. De jongens moeten begeleid worden door hun wettelijke vertegenwoordiger die ook het toestemmingsformulier moet tekenen.
  • Jongeren tussen de 16 en 18 jaar komen in aanmerking voor alle piercings. Indien het gaat om genitale piercings moeten de jongeren begeleid worden door hun wettelijke vertegenwoordiger die moet ook het toestemmingsformulier moet ondertekenen. Voor alle andere piercings geldt dat de jongere zelf het toestemmingsformulier mag ondertekenen.

Omdat wij niet aan je buitenkant kunnen zien welke leeftijd je hebt, is het verstandig om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Bij twijfel over je leeftijd kunnen wij hier naar vragen.